top of page

Zpracovávané dřevěné materiály

Co zpracováváme:

 

* Nábytek, rozložený na části. Bez skleněných či plastových výplní.

* Palety, v celku i rozbité

* Stavební a demoliční dřevo, okna, dveře. Bez skleněných či plastových výplní.

* Odřezky, piliny z truhlářské výroby

* Větve, štěpka, potěžební zbytky

* Rychle rostoucí dřeviny

 

Materiál může být odpadem pod kódem dle zákona 185/2001 Sb., i mimo rámec odpadového zákona.

bottom of page