top of page

Facility a Property management

Komplexní správa nemovitostí, správa majetku a údržba budov zahrnuje následující dílčí služby.

Správa a údržba budov

 

 •  technická správa budovy

 •  údržba technických zařízení

 •  revize a servisy podle aktuální legislativy

 •  plánovaná kontrolní činnost

 •  energetická správa

 •  optimalizace nákladů

 •  skladové hospodářství

 •  odpadové hospodářství

 

Správa majetku

 

 •  vypracování provozních řádů

 •  zpracování a vedení dokumentace technických zařízení

 •  zpracování a vedení klíčového hospodářství

 •  legislativní dohled a školení z požární ochrany a BOZP

 •  zastupování klienta vůči třetím stranám

 •  účetnictví

 •  administrativní správa

 •  činnost IT technika

 •  realitní činnosti

bottom of page