top of page

Kde hledat azbest?

Azbest byl dlouhá léta považován za ideální stavební materiál. Má typické chemické a fyzikální vlastnosti jako nehořlavost a do určité míry i žáruvzdornost, což se využívalo pro tvorbu ochranných ohnivzdorných hasičských pomůcek. Zejména u vícepodlažních staveb se používalo azbestových nástřiků nebo izolačních desek obsahující azbest. Azbest je pevný a ohebný, takže je ideální pro tvorbu látek. Je také velmi špatným tepelným vodičem a k jeho roztavení dochází až okolo teplot 1 100 °C u amfibolového azbestu až 1 500 °C u serpentinového azbestu (porovnatelné s bodem tání oceli). Je odolný proti kyselinám i zásadám. Azbest nemá charakteristický zápach ani chuť.

Více informací naleznete o azbestu zde

Azbestová/eternitová střecha

Azbestová/eternitová střecha

Bojler s azbestovou izolací

Bojler s azbestovou izolací

Azbestová kůlna

Azbestová kůlna

Azbestová střecha

Azbestová střecha

Hala s azbestovým opláštěním

Hala s azbestovým opláštěním

bottom of page