top of page

Azbest, nemoci z azbestu

Azbest je souhrnný název pro přírodní vláknitý silikát, vyskytující se ve dvou základních skupinách:

          1. Amfiboly - actinolit, amosit - hnědý azbest, antofylit, krokydolit - modrý azbest, tremolit

          2. Serpentiny - chryzotil - bílý azbest

 

Nejčastěji komerčně využívané jsou chrysotil, krokydolit a amosit. Přestože jsou označovány barvami, pouze podle barvy je nelze spolehlivě identifikovat a je nezbytný laboratorní rozbor.

Tyto nerosty nemají žádný charakteristický zápach ani chuť. Azbest se může v některých oblastech přirozeně vyskytovat v půdě a horninách. Jeho vlákna jsou odolná vůči teplu a většině chemických látek. Pro tyto vlastnosti je azbest těžen a využíván k výrobě velké řady produktů, zejména stavebních materiálů, třecích výrobků a látek odolných vůči teplu. Pro další vylepšení fyzicko-chemikálních vlastností azbestu se využívalo jeho míchání s dalšími stavebními materiály, které měly za úkol azbestová vlákna fixovat. Díky tomu jsme získali například všeobecně známé osinko(azbesto)cementové desky, kde obsah azbestu byl okolo 12%. Dnes bývají tyto materiály již značně zvětralé, a proto je riziko uvolňování azbestových vláken podstatně vyšší.

 

Nemoci způsobené azbestem naleznete nejlépe zpracovány zde

 

bottom of page