Twincom - we won't forget nature..

Twincom - we won't forget nature..

Zpracování bioodpadů a biomasy

Zpracování bioodpadů a biomasy

Nakládání s odpady, poradenství

Nakládání s odpady, poradenství

O nás

Twincom s.r.o. je ryze česká společnost. Naše služby stavíme na spolehlivosti a odpovědnosti vůči klientům i životnímu prostředí, stejně jako na osobním přístupu.

Bio odpady

Nechte odpad žít dále. Zabýváme se výkupem a zpracováním starých materiálů a odpadů tak, aby nekončily zbytečně na skládkách a našly další uplatnění.

Sanace azbestu

I když se dříve k azbestu přistupovalo jako k ideálnímu stavebnímu materiálu, doba se změnila a dle doložených zdravotnických studií je azbest vysoce rizikový materiál

0statní služby

Sběr, výkup a zpracování odpadů, vedení evidence odpadů a další poradenské služby. Komplexní správa nemovitostí a majetku, údržba budov.