Nakládání s odpady

1. Sběr, výkup a zpracování odpadů. V rámci svých činností nabízíme širokou paletu služeb původcům odpadů.

 

  •  konzultační činnost při řešení problematiky odpadového hospodářství

  •  výkup druhotných surovin

  •  svoz a odstranění odpadů velkoobjemovými kontejnery

  •  svoz a odstranění biologicky rozložitelných odpadů

  •  svoz a odstranění ostatních a nebezpečných odpadů

 

2. Vedení evidence odpadů, vypracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady

 

3. Poradenství

  •  zpracování provozního řádu zařízení ke sběru, výkupu a využívání nebo odstraňování odpadů, zpracování žádosti k povolení sběru odpadů

  •  zavedení systému evidence odpadů

  •  dodání štítků odpadů (označení sběrných prostředků)

  •  odběr vzorků odpadů

  •  a další…