Lesnické služby

  • Komplexní služby při těžbě dřeva

  • Příprava ploch pro zalesnění

  • Výsadba, péče o mladé lesní porosty

  • Ošetření lesního porostu a probírky

  • Odkoupíme nebo zprostředkujeme prodej vytěžené hmoty.